Dnes je 12. července 2020, svátek má Bořek, zítra Markéta.
  • fotoinfo
  • Krásná duha, která se objevila dnes v podvečer na jižní straně Třebíče.
  • První poslové jara v jedné borovinské zahradě pod výpadovkou na Okříšky.
  • Dnešní západ Slunce z rozhledny na Pekelném kopci.
  • V třebíčském Fóru začala 11. února tradiční výstava Stavíme, bydlíme. Navštívit ji můžete ještě 12. února do 17 hodin.
  • Zítra to bude měsíc, co je rozhledna na Pekelném kopci oficiálně otevřena. Už jste se rozhlédli?

Ad Den vítězství: Odpověď starosty Pacala a reakce na jeho dopis

OSTATNÍ - PUBLICISTIKA - 2. 5. 2019

V Ořechově se seskok parašutistů také neuskutečnil přesně v den výročí výsadku Out Distance. Nikomu to tehdy nevadilo, všichni program chválili. Mohla to tak udělat i Třebíč?
V Ořechově se seskok parašutistů také neuskutečnil přesně v den výročí výsadku Out Distance. Nikomu to tehdy nevadilo, všichni program chválili. Mohla to tak udělat i Třebíč?
foto: archiv Milana Krčmáře

Starosta Třebíče Pavel Pacal se vyjádřil k otevřenému dopisu, v němž se zamýšlím nad smyslem oslav 7. května, když většina lidí bude v práci. Níže reakce na starostovo vyjádření.


Vážný pane Krčmáři,

děkuji Vám za zaslané postřehy k plánovaným oslavám konce druhé světové války. Nejdříve mi dovolte věnovat se obsahu Vašeho dopisu. Naprosto souhlasím, že je třeba si významné historické události připomínat a přispívat tím k uchování jejich odkazu pro budoucí generace. Naší snahou bylo připravit oslavy s adekvátním atraktivním programem. Samotné položení věnců před budovou radnice je velmi důstojné, ale především mladší generaci či rodinám s dětmi až tolik neříká. Oceňuji, že Vás připravený program zaujal. Nikdy není možné zvolit čas či den vyhovující potřebám všech zúčastněných. Odpověď na Vaše výtky, které respektuji a rozumím jím, je velmi jednoduchá a pevně věřím, že i pochopitelná. Den i čas se řídil návrhem a především možnostmi výsadkářů. Kdybychom je nerespektovali, nemohli bychom tento program nabídnout. A to by byla velká škoda. Jen pro upřesnění - v den státního svátku armáda dle dohody s obcemi nelítá. Velmi si vážíme ochoty Armády ČR připravit občanům Třebíče i okolí tento nevšední zážitek, který bude důstojnou součástí těchto nejen pro náš národ důležitých oslav. Na jeho přípravě se v armádě podílí velké množství lidí a vše stojí nemalé finanční prostředky. Děkuji Armádě ČR za její ochotu a vstřícnost. Je mi líto, že ne všem dovolí pracovní vytížení účast. Dostatečnou a déle trvající publicitou jsme se snažili všem zájemcům umožnit upravit jejich program a oslav se zúčastnit.

Nyní k formě Vašeho sdělení. Mluvíte o vřelém zájmu o podstatu věci a snaze si to s "viníkem" vyříkat mezi čtyřma očima. Na druhé straně chcete "viníka" vyhazovat z práce a vše posíláte formou otevřeného dopisu médiím. Přiznám se, že tomu nerozumím. Ale to je Vaše věc, co tím vlastně sledujete.

S úctou
Pavel Pacal

 


  

Vážený pane starosto,

děkuji za Vaši rychlou odpověď, avšak nemohu říct, že by argumenty v ní obsažené byly zcela uspokojivé.

Oceňuji spolupráci s Armádou ČR a chápu, že o státním svátku jsou pravidla letů nastavena jinak než ve všední dny. Je-li to však jediný důvod, proč se akce na Hrádku konají v tak nevhodnou dobu, pak je to důvod do značné míry velmi pochybný. Není přece nutné organizovat tyto akce den před státním svátkem. Namátkou mě napadá velmi podobná akce v Ořechově u Telče, jíž jsem se zúčastnil před pěti lety (viz zde). Konala se v sobotu 26. dubna 2014 a byla vzpomínkou na výsadek Out Distance. Součástí programu mj. byl také seskok parašutistů, jakož i ukázky vojenské techniky. Akce se též nekonala na den přesně na výročí výsadku, ten totiž proběhl 29. března 1942 – čili se uskutečnila až měsíc po výročí. Lidé s tím ale byli srozuměni a nikomu to rozhodně nevadilo, program byl výborně nastaven.

 

V případě akce na Hrádku a na Karlově náměstí tedy bylo možné postupovat třeba takto:

1. Pokud jste Třebíčanům chtěli představit výsadkáře, mohli jste oslavy připravit také na sobotu předtím či potom, když to o státním svátku nelze. Stačilo to lidem vysvětlit, říct jim: „Podívejte se, chceme, aby vás tam přišlo co nejvíce, a 8. května to prostě nejde. Jistě se tedy nebudete zlobit, když tyto akce proběhnou v sobotu předcházející 8. květnu (či v sobotu po něm).“ Jsem přesvědčen o tom, že by to naprosto každý pochopil. Pietní akt před radnicí by pak proběhl souběžně s akcí, nebo by se uskutečnil v běžném termínu.

2. Pokud by o ukázku výsadkářů prioritně nešlo a vaším cílem bylo občanům připravit hezký zážitek, mohli jste třeba oslovit kluby vojenské historie, aby se prezentovaly ukázkou menší přestřelky. Tyto kluby nemají podobné omezení jako armáda, mohly by tedy vystoupit jak v sobotu, tak ve všední den či (předpokládám) přímo 8. května. Jistě by k nějaké domluvě s nimi došlo. Jsem si jist, že lidé by bojovou ukázku podobnou té, jež proběhla před radnicí v roce 2010, kvitovali stejně jako seskok parašutistů, a jistě by na ni tedy dorazili v hojném počtu. Prostředí Hrádku je navíc k takové akci jako stvořené, ještě lepší než před radnicí. Figuranti zde mohou využívat terénních nerovností, krýt se za stromy atd. jako při opravdovém boji.

3. Bylo také možné zacílit akci na školy. Seskok výsadkářů tedy mohl klidně proběhnout 7. května, ale v době, kdy jsou děti ještě ve škole – takže tato akce by byla určena pro ně v rámci výuky. Hrádek by byl zaplněn stovkami dětí. Jako učitel si jistě dovedete představit ty zářící dětské oči sledující množství snášejících se padáků. Stačilo by, aby se výsadek uskutečnil třeba v jednu hodinu odpoledne v rámci šesté vyučovací hodiny, od dvou hodin by na místě byly vystaveny veterány a akce by pokračovala až do večera pro veřejnost. Jistě, ta by sice přišla o to nejlepší, ale stačilo by říct, že část akce je primárně určena školám jako součást výuky dějepisu. Pracující rodiče dětí by byli spokojeni, že je na jejich potomky takto myšleno, a ti, kteří nejsou v zaměstnání, by na místo dorazili tak jako tak. Položení věnců u radnice, tedy hlavní pietní akt, by proběhlo v běžnou dobu, tj. kolem 17. hodiny, kam by část lidí z Hrádku jistě také zamířila.

 

Toto jsou nástiny tří variant, které by podle mého soudu byly mnohem vhodnější než varianta stávající. Sám tvrdíte, že akce stojí armádu nemalé finanční prostředky. S tím zcela souhlasím – a předpokládám, že nejen armádu, ale i město samotné. Ale nač jsou tedy vynakládány? Na to, aby akce jen proběhla, nebo na to, aby se jí zúčastnili občané? Na to, aby zapadla, nebo aby na ni lidé vzpomínali – a vzpomínali tak i na oběti války? Nezlobte se na mě, pane starosto, ale toto mi vážně připadá, jako by si organizátoři jen potřebovali udělat čárku, že nějakou akci připravili, ale vůbec je nezajímala návštěvnost. Upřímně řečeno, kdyby toto udělal nějaký soukromý subjekt, těžko by pak zodpovědná osoba hledala výmluvy, proč byl termín stanoven tak nerozumně. Takto to vážně vypadá, že lidé z radnice a MKS, kteří akci organizují, chtějí mít volný večer 7. května a volný celý 8. květen. Chápu to, ale tyto akce jsou určeny pro veřejnost, jež má právě 8. května volno. Případně má volno v sobotu, přihlédneme-li k výše uvedenému bodu č. 1, či se chce zúčastnit pietního aktu, jenž by tedy měl být v podvečer. A z toho důvodu občané čekají, že bude harmonogram nastaven tak, aby se programu mohli zúčastnit v co největším počtu – notabene když je to akce financovaná zejména z rozpočtu města, tedy veřejných peněz.

Nehledě na to, že Vy osobně, pane starosto, budete v oněch 13.00 hodin hovořit k prázdnému náměstí a obávám se, že o necelé dvě hodiny později i k prázdnému Hrádku. Je to PR nejen města, ale i Vaše – to Vás nenapadlo, když jste akci připravovali? Jste reprezentant Třebíče, hlavní řečník, a tak byste měl mít snahu, aby Vaše myšlenky byly slyšet, neboť se jedná o záležitosti velmi vážné a naléhavé. Vždyť ve svém projevu budete zřejmě vzpomínat na naše zavražděné židovské spoluobčany, třeba na svého předchůdce pana starostu Josefa Vaňka, jenž zahynul v koncentračním táboře v Buchenwaldu, na hrdinství pana Antonína Kaliny, jenž taktéž v Buchenwaldu zachránil na tisíc židovských chlapců, na nejen třebíčské letce v RAF, na Jana Kubiše z nedalekých Dolních Vilémovic či pana generála Ludvíka Svobodu taktéž z nedalekého Hroznatína a jeho muže, kteří si prošli peklem východní fronty, možná i generála Jana Syrového – a hlavně na všechny ty miliony bezejmenných, kteří padli či byli zavražděni v nejstrašnějším konfliktu všech dob, naprosto nesmyslném, který přinesl tolik utrpení. Je potřeba, aby Vás občané slyšeli, abyste jim tyto osudy připomněl, protože jste veřejná osoba, od které se vzpomínkové projevy očekávají – ale takto můžete rovnou mluvit do zdi. Copak si neuvědomujete, že pietní akt se koná proto, aby na všechny tyto lidi bylo vzpomenuto a aby jejich oběti nebyly zapomenuty? A toho lze docílit jen tehdy, budeme-li o nich mluvit – ale k tomu musejí být posluchači.

Co se týče toho, proč si to s „viníkem“ chci – jak vy říkáte – vyříkat mezi očima a proč dávám dopis médiím. Činím tak proto, že chci se svým názorem seznámit čtenáře, neboť se domnívám, že nejsem jediný, kdo si myslí, že termín akce byl zvolen zcela nevhodně. Dotyčnou osobu bych nejmenoval, spíše bych se rád seznámil s důvody, proč byl určen zrovna tento termín. Vy jste mi to osvětlil, přesto bych tohoto člověka rád poznal a zeptal se ho na jeho vlastní názor. Jeho jméno bych si nechal pro sebe, ale rád bych jeho odpověď zprostředkoval i ostatním lidem. To je odpověď na Vaše zamyšlení, co tímto sleduji. Pevně tedy věřím, že mi na tuto osobu poskytnete kontakt. Děkuji.

 

Se srdečným pozdravem a přáním krásného dne


Milan Krčmář

 

Vážená rada města, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01 (Na vědomí: redakce regionálních novin)

 

Aktualizováno: Odpověď starosty Pavla Pacala najdete zde.


Autor: Milan Krčmář

Publikoval: -mk-

Čtěte také

23. 11. 2019 - Akce Daruj dvakrát opravdu pomáhá. A to nejen finančně

Malé Nele přinesl úlevu jen pohled na obrazy.

18. 11. 2019 - Takový křest knihy dokonce ani Praha ještě neviděla

Román Bezejmenní se dočkal křtu i v Praze – kde nikdo nečekal, jak skvěle se dá taková událost také ztvárnit.

3. 4. 2020 - Zachovejme Knihkupectví Jakuba Demla v Třebíči

Současné časy jsou zlé, knihkupci nejsou výjimkou.
Facebook Twitter g+ Youtube Třebíčsko
Kam vyrazit... DNES ZÍTRA
Trebicsko.cz
Nejnovější Nejčtenější

Třebíčský objektiv - první třebíčský e-zine.
Internetový magazín pro Třebíč, region Třebíčsko a Kraj Vysočina.

Publikování nebo další šíření obsahu serveru objektiv.trebicsko.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není upravován.

Copyright © Třebíčský objektiv 1998 - 2020

Webdesign Málek


×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

TOPlist